Ajankohtaisia tiedotteita

* Arvokasta avun antoa : Vapaaehtoisten arkunkantajien koulutus Joensuussa 19.2.2020. Lisätietoja klikkaamalla

*Kuolemaa ja kuoleman kohtaamista käsittelevä ’Kohti tuntematonta’-näyttely Vantaan Kaupunginmuseossa 19.4.2020 saakka. Lisätietoja täältä